شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/آلبوم عکس/کلنگ زنی پروژۀ دریا توسط مهندس صدر