شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/آلبوم عکس/ادامۀ عمیلات فونداسیون و شروع ساخت اسکلت بندی