شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/آلبوم عکس/اسکلت نصب شده استیج اول