شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/آلبوم عکس/بلوک B/مرحلۀ اول خاکبرداری بلوک B