شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/آلبوم عکس/بلوک A/مرحلۀ سوم خاکبرداری بلوک A