شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/آلبوم عکس/بلوک A/مرحلۀ اول خاکبرداری بلوک A