شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 

اخبار

تمهیدات لازم جهت واگذاری وام و نیز رسیدگی به قراردادهای قبلی .....

با عنایت به کمبود نقدینگی و به منظور امکان برنامه ریزی تقویت فعالیتهای اجرایی تمهیدات لازم جهت واگذاری وام بر اساس اطلاعیه های قبلی در دست انجام میباشد . در همین راستا رسیدگی به قراردادهای اجرایی و برنامه ریزی متناسب سازی آنها با شرایط کاری ، برنامه ریزی گردیده است .
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷
تعداد بازدید : ۲,۳۷۹