چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آقای بهزادی

محسن بهزادی بازرس علی البدل

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
عبدالرضا گلباغی

عبدالرضا گلباغی بازرس

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
نادر مهری نژاد

نادر مهری نژاد عضو علی البدل هیات مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
غلامحسین جمشیدی

غلامحسین جمشیدی عضو علی البدل هیأت مدیره

حسین صادقی نژاد پاریزی

حسین صادقی نژاد پاریزی عضو هیأت مدیره

آقای حیدری شلمانی

حسن حیدری شلمانی عضو هیأت مدیره

  • : شرکت تعاونی مسکن شماره دو
آقای عباس پورآذر

مهدی عباس پور آذر مدیر عامل

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
آقای مرزبان

علی اکبر مرزبان نائب رئیس هیأت مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
تصویر

رمضانعلی محمودی رئیس هیأت مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی