سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
 
تصویر

رمضانعلی محمودی رئیس هیأت مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
آقای مرزبان

علی اکبر مرزبان نائب رئیس هیأت مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
آقای حیدری شلمانی

حسن حیدری شلمانی عضو هیأت مدیره

  • : شرکت تعاونی مسکن شماره دو
حسین صادقی نژاد پاریزی

حسین صادقی نژاد پاریزی عضو هیأت مدیره

شایان کوچکیان صبور

شایان کوچکیان صبور عضو هیات مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
عبدالرضا گلباغی

عبدالرضا گلباغی بازرس

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
آقای عباس پورآذر

مهدی عباس پور آذر مدیر عامل

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی