دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

لطفا نسبت به مطالعه صورت مالی سال 96 در قسمت اطلاعیه ها درهمین سایت اقدام نمایید .
 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده – نوبت اول
  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده – نوبت اول
 • برای مشاهده آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 1398/7/20 به پیام ها و اطلاعیه ها مراجعه فرمایید.
  برای مشاهده آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 1398/7/20 به پیام ها و اطلاعیه ها مراجعه فرمایید.
 • صورتهای مالی سال 95
  صورتهای مالی سال 95
  صورتهای مالی سال 95
  فایل صورتهای مالی سال 95 جهت مشاهده بر روی سایت قرار دارد .
 • مذاکرات با شرکتها و مجموعه ها جهت فروش و یا مشارکت پروژۀ دریا
  مذاکرات با شرکتها و مجموعه ها جهت فروش و یا مشارکت پروژۀ دریا
 • تمهیدات لازم جهت واگذاری وام و نیز رسیدگی به قراردادهای قبلی .....
  تمهیدات لازم جهت واگذاری وام و نیز رسیدگی به قراردادهای قبلی .....
 • انتخاب آقای مهندس مهدی عباس پورآذر بعنوان مدیرعامل جدید شرکت تعاونی مسکن دو سازمان بنادر و دریانوردی
  انتخاب آقای مهندس مهدی عباس پورآذر بعنوان مدیرعامل جدید شرکت تعاونی مسکن دو سازمان بنادر و دریانوردی
  انتخاب آقای مهندس مهدی عباس پورآذر بعنوان مدیرعامل جدید شرکت تعاونی مسکن دو سازمان بنادر و دریانوردی
  تبریک زادروز منجی عالم و استعفای مهندس کوچکیان و انتصاب مهندس عباس پورآذر بعنوان مدیر عامل
Loading

عکس پروژه

  
عکس جدید پروژه .  
  

      شرکت تعاونی مسکن شمارۀ 2 کارکنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دریا نوردی در تاریخ 26/12/91 به شمارۀ ثبتی 436751 تأسیس گردید و هم اکنون پروژۀ مجتمع مسکونی - تجاری دریا در منطقۀ 22 شهرداری تهران واقع در شمال شرقی دریاچۀ شهدای خلیج فارس ( چیتگر ) را در دست ساخت دارد .