جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶

ادامۀ عملیات ساخت اسکلت در کارخانه