سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

ادامۀ عملیات ساخت اسکلت در کارخانه