سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوک B