جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶

آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوک B