جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

گردش اخبار و رویدادها

" گزارش مراحل اجرای پروژه مسکونی تجاری دریا "
پس از اجرای فونداسیون دوبلوک در اواخر خرداد و اوایل تیرماه سال جاری ، عملیات ساخت استیج اول (سه طبقه تحتانی) هر دو بلوک در کارخانه سازنده اسکلت به اتمام رسید و پس از حمل به محل کارگاه نصب گردید. تناژ این مرحله از اسکلت مجموعاً در دو بلوک بیش از 400 تن بوده است. مراحل ساخت استیج دوم اسکلت (سه طبقه بعد) برای هر دو بلوک نیز در کارخانه شمس آباد بیش از 70 درصد پیشرفت داشته که انشاالله پس از تاییدات ناظر به محل پروژه حمل می گردد.
همزمان و در ادامه نصب استیج اول اسکلت عملیات آرماتور بندی دیوارهای حائل اطراف زیرزمین در طبقه منفی 5 در بلوک B انجام و در بلوک A در حال انجام است.
۰۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۲
[ تعداد بازدید : ۴۲۷ ]
نصب تاور کرین بلوک B  و حمل بخشی از اسکلت بلوک A  به محل کارگاه
عملیات نصب یکی از دو دستگاه تاور کرین پروژه مسکونی تجاری دریا انجام شد. این تاور از نوع G20-15c بوده و ساخت کارخانه پوتن فرانسه است. ارتفاع برج آن 30 متر و فلش آن 40 متر است. به علاوه بخشی از ستونهای ساخته شده بلوک A از کارخانه به محل کارگاه حمل شده و آماده نصب است.
۳۱ تیر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۴
[ تعداد بازدید : ۶۴۴ ]
انجام عملیات بتن ریزی فونداسیون ساختمان بلوک A
عملیات بتن ریزی فونداسیون ساختمان بلوک A طی روزهای سه شنبه 10/4/93 و چهارشنبه 11/4/93 انجام و به دلیل گرمی هوا ، به منظور اطمینان از حصول مقاومت بتن طبق استانداردهای فنی عمدتاً در ساعات پایانی روز و در طول شب که هوا خنک تر بود صورت گرفت. در این مدت عوامل نظارت و همچنین آزمایشگاه بتن بطور تمام وقت در کارگاه حضور داشته و بر اساس ضوابط مربوطه اقدام به نمونه گیری جهت انجام آزمایش بتن کردند.
۱۴ تیر ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۳
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۵ ]
انجام عملیات بتن ریزی فونداسیون ساختمان بلوک B
عملیات بتن ریزی فونداسیون ساختمان بلوک B روز سه شنبه 3/4/93 ساعت 11 صبح شروع و در ساعت 9 صبح روز بعد مورخ 4/4/93 به پایان رسید.. در این مدت عوامل نظارت و همچنین آزمایشگاه بتن ، بطور تمام وقت در کارگاه حضور داشته و بر اساس ضوابط مربوطه اقدام به نمونه گیری جهت انجام آزمایش بتن کردند.
۰۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۵
[ تعداد بازدید : ۴۲۲ ]
ادامۀ عملیات واقع در محل پرو‍ژه
کل بلت ها به کارگاه حمل شده است .
شابلن های بلوک A نصب شده است.
عملیات قالب بندی بلوک A آغاز شده است.
۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۱
[ تعداد بازدید : ۶۲۹ ]
ادامۀ روند ساخت اسکلت در کارخانه
دومین محموله ورق های خریداری شده پروژه به مقدار 987.010 کیلوگرم وارد کارخانه شده است.
مونتاژ 90 درصد تیرها از پارت اول انجام شده است.
عملیات سوراخکاری تیر ها از پارت اول آغاز شده است.
۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۷
[ تعداد بازدید : ۶۶۷ ]
با توجه به استعفای آقای فرهنگ مولوی عضو و نائب رئیس سابق هیئت مدیره ،طبق صورت جلسۀ یکشنبه مورخ 24/01/93 آقای حسن رجائی بعنوان عضو جدید هیئت مدیره جایگزین و طبق همان صورت جلسه بعنوان نائب رئیس تعیین گردید.
۲۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۴
[ تعداد بازدید : ۸۶۷ ]
ادامۀ عملیات فونداسیون و شروع ساخت اسکلت بندی
در عملیات آرماتوربندی فونداسیون های بلوک A و B که قریب 2 ماه است بدون وفقه انجام می شود ، مجموعاً بیش از 330 تن میلگرد به کار رفته و به زودی بتن ریزی فونداسیون های مزبور صورت خواهد گرفت.

با خرید 1150 تن ورق در فاز اول ، عملیات ساخت اسکلت ساختمانها از 15 اسفند 92 در شهرک صنعتی شمس آباد آغاز شده است .
۲۳ فروردین ۱۳۹۳ - ۸:۵۲
[ تعداد بازدید : ۵۰۵ ]
خرید ورق و آغاز عملیات اجرایی فونداسیون
پس از اتمام عملیات خاکبرداری در بلوک B ، هم اکنون مراحل اجرایی فونداسیون با اقدامات اولیه بتن ریزی مگر در حال انجام می باشد.

اکیپ اجرایی فونداسیون در حال انجام برش کاری آرماتورهای خریداری شده جهت اجرای فونداسیون می باشد.
بیش از 1000 تن ورق مربوط به اسکلت برج ها خریداری و به محل ساخت در کارخانه حمل شده است.
۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۳
[ تعداد بازدید : ۷۵۴ ]
پیشرفت عملیات خاکبرداری و نیز خرید میلگرد
عملیات خاکبرداری در بلوک B پس از وقفه ای چند روزه بدلیل بارندگی و عدم مناسب بودن زمین جهت عملیات خاکی، هم اکنون بصورت شبانه روزی ادامه دارد.
همچنین 330 تن میلگرد چهت اجرای فونداسیون های دو بلوک خریداری و در محل پروژه تخلیه شده است.
۰۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۱
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]